Zapisy do przedszkola

Oferta cenowa

 1. Opłata wpisowa w wysokości 500,00 zł. brutto , płatna jeden raz, w dniu podpisania umowy, w kolejnych latach wyprawka w kwocie 80 zł 
 2. Czesne miesięczne
  • pobyt do 5 godzin dziennie – 650 zł brutto
  • pobyt powyżej 5. godzin dziennie – 800 zł brutto
 3. Wyżywienie / śniadanie, obiad, podwieczorek / – ok. 17 zł dziennie
 • Do pobrania
  • karta zapisu dziecka do przedszkola

Zasady naboru

 1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zapisu dziecka do przedszkola osobiście lub na adres e-mail: biuro@przyjaciele-puchatka.pl lub dyrektorpuchatka@gmail.com a następnie w ciągu 7 dni podpisać umowę o świadczenie usług i wpłacić opłatę wpisową.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają wychowankowie kontynuujący edukację i ich rodzeństwo. Poza tym o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. O zapisanie dziecka do przedszkola można też ubiegać się w trakcie roku szkolnego, ale tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Bezpłatna adaptacja dzieci

Bezpłatne zajęcia adaptacyjne trwają 3 dni w godzinach 9.30 -11.30 i organizowane są w ostatnich dniach sierpnia każdego roku. Szczegóły adaptacji omówione są na pierwszym spotkaniu z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego. W każdym innym przypadku / przyjęcia dzieci w trakcie roku szkolnego / termin zajęć adaptacyjnych uzgadniany jest indywidualnie z rodzicami.

Do pobrania