Kontakt

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PRZYJACIELE PUCHATKA
80-180 Borkowo Łostowickie
ul. Poziomkowa 11

Organ Prowadzący i Dyrektor :
tel. 513 184 045, e-mail: biuro@przyjaciele-puchatka.pl

Wicedyrektor:
tel. 512 199 461, e-mail: dyrektorpuchatka@gmail.com

Wychowawcy i nauczyciele:
tel. 512 199 461

Zapraszamy na osobistą prezentację przedszkola.