Oferta

W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej – zgodnie z rozporządzeniem MEN 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356). Podstawa programowa realizowana jest w oparciu o programy zakładające holistyczny rozwój dziecka, zbudowane wokół idei wychowania przez wartości – codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń i kształtowanie pozytywnego stosunku do świata.
 • naukę języka angielskiego – codzienne zajęcia językowe prowadzone według kursów „Hello Jack”, „Capitan Jack 1” i „Capitan Jack 2” oraz zajęcia dwujęzyczne w czasie których zapewnia się dzieciom kontakt z językiem na zasadzie „zanurzenia” w nim, co zapewnia przyswajanie języka obcego w sposób naturalny. Zajęcia dwujęzyczne prowadzone są w każdej dziedzinie codzienności przedszkolnej: podczas zabaw, toalety, spożywania posiłków, czy wyjścia na spacer.
 • zajęcia rytmiczno – ruchowe – prowadzone z wykorzystaniem m.in. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogiki Zabawy Klanza, Medody Carla Orffa, Batii Strauss.
 • Gimnastykę buzi i języka – grupowe zajęcia specjalistyczne w ramach profilaktyki logopedycznej
 • warsztaty plastyczne – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.
 • gimnastykę z elementami korekty – gry i zabawy ruchowe rozwijające sprawność motoryczną dzieci z uwzględnieniem profilaktyki i korekcji wad postawy.
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla etapu edukacji przedszkolnej, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w przedszkolu, a także praca z dziećmi wybitnie uzdolnionymi.
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne których celem jest rozwijanie wszystkich funkcji percepcyjno – motorycznych oraz stymulowanie rozwoju dzieci w różnych aspektach.
 • indywidualne zajęcia logopedyczne – przeprowadzanie diagnozy logopedycznej i terapia logopedyczna mająca na celu stymulowanie rozwoju mowy i usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy.
 • zajęcia adaptacyjne – stwarzanie nowym wychowankom warunków umożliwiających szybszą i łatwiejszą adaptację w nowym środowisku społecznym jakim jest przedszkole
 • organizację zabaw urodzinowych – dzień urodzin to bardzo ważny dzień dla każdego dziecka. Tego właśnie dnia dziecko czuje się wyjątkowo i jest w centrum uwagi. Jubilat otrzymuje życzenia, prezenty, laurki od dzieci, a później jest wspaniała zabawa przy muzyce.
 • organizację uroczystości przedszkolnych i spotkań integracyjnych z rodzicami – Koncerty Młodych Talentów, bale karnawałowe, andrzejkowe i inne bale przebierańców, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, pasowanie na przedszkolaka itp.
 • edukację teatralną i muzyczną – przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne oraz przygotowanie dzieci do udziału w zewnętrznych konkursach artystycznych (teatralnych, muzycznych, recytatorskich)

Ponadto w ramach czesnego realizujemy:

Projekty międzynarodowe
 • „E – Twinning” – edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedszkolach i szkołach europejskich.
 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego i rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci w wieku od 5 – 8 lat
 • „EDU-NOR-POL” – współpraca z nauczycielami norweskimi, korespondencja z rówieśnikami z przedszkola w Norwegii

Programy i projekty ogólnopolskie

 • „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – program  łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych.
 • „Matematyka jest wszędzie” – projekt zakłada czynnościową realizację treści matematycznych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w połączeniu z aktywnością plastyczną, kulinarną, konstrukcyjną, muzyczną, ruchową, czytelniczą.
 • „Kodowanie na dywanie” – projekt wspierający rozwój myślenia matematycznego
 • „Metoda dobrego startu” prof. M. Bogdanowicz – program wspierania rozwoju psychoruchowego dzieci
 • „Bezpieczne przedszkole” – program profilaktyczny dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • „Kubusiowi przyjaciele natury” – program edukacyjny poświęcony tematyce ekologicznej
 • „Cała Polska czyta dzieciom” – popularyzowanie czytelnictwa przy współpracy z rodzicami
 • akcje charytatywne / współpraca z fundacjami i innymi organizacjami – zbieranie nakrętek, „ Przedszkolaki kochają zwierzaki”, kiermasz „ Promyczek dobra”, „ Mam marzenie”, „ Zostań Mikołajem” i inne.
 • udział w gminnych i ogólnopolskich konkursach
 
Projekty autorskie opracowane przez nauczycieli
 •  program edukacji multimedialnej – projekt zakłada bezpieczne wprowadzanie dzieci w świat korzystania z mediów a jednocześnie wspiera aktywność ruchową i zabawową dziecka i uatrakcyjnia zajęcia programowe.
 •  „Bajkowe zabawy szachowe” – program nauczania gry w szachy dla dzieci przedszkolnych / w grupie 4 i 5-latków /
 •  „Chemiczne czary-mary” – zabawy eksperymentalne według autorskiego programu „Przedszkolak badaczem i odkrywcą”
 •  „Kuchcikowo” – zajęcia, podczas których dzieci realizują swoje kulinarne pomysły
 •  „Sakura no kuni” / Kraj Kwitnącej Wiśni/ – celem głównym projektu jest nauka tolerancji dla innych kultur, kształtowanie prawidłowych postaw w stosunku do ludzi innych narodowości, kształtowanie świadomości wielokulturowości wśród dzieci przedszkolnych i rozwijanie ekspresji twórczej oraz różnych umiejętności : językowych, artystycznych, poznanie elementarnych podstaw sztuki origami, rozwijanie wyobraźni twórczej
 •  Inne projekty edukacyjne o różnorodnej tematyce opracowane przez nauczycieli i realizowane w czasie wakacji.

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • taniec nowoczesny – podstawowym celem zajęć tanecznych jest zachęcenie dzieci do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać im możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć. Ponadto ruch jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji. Zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca Black Dance
 • balet – podczas zajęć baletowych dzieci poznają świat tańca klasycznego. Uczą się podstawowych kroków, choreografii. W trakcie zajęć dzieci doskonalą poczucie rytmu, wzmacniają i rozciągają mięśnie, pracują nad prawidłową postawą ciała oraz rozwijają koordynację ruchową. Zajęcia taneczne prowadzone przez Akademię Ruchu Just Dance.
 • „Robotyka przedszkolaka” – podczas warsztatów dzieci zdobywają wiedzę z zakresu konstruowania i programowania, uczą się prawidłowej organizacji czasu i pracy w zespole, umacniają wiarę we własne możliwości, rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne oraz umiejętność logicznego myślenia i planowania. Zajęcia odbywają się w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne LEGO WeDo 2.0
 • treningi karate – atrakcyjna forma kultury fizycznej kształcąca samokontrolę i samodyscyplinę. Ćwiczenia poprawiają koordynację ruchową dzieci oraz ich kondycję fizyczną, orientację przestrzenną, spostrzegawczość i koncentrację. Zajęcia prowadzone przez Sopocki Klub Sztuk Walki „Spartianin”

Na wniosek rodziców mogą być organizowane także inne zajęcia dodatkowo płatne.

Ponadto organizujemy wyjścia i wycieczki – do muzeum, teatru, kina, ośrodków twórczych zabaw i innych ciekawych miejsc, przy czym przedszkole ponosi koszty transportu, rodzice – koszty biletów wstępu.