Adaptacja maluchów

Adaptacja maluchów

Adaptacja w przedszkolu jest trudna i dla dziecka, i dla rodziców. Ten nowy etap w życiu niesie ze sobą wiele zmian, wyzwań i intensywnych emocji.
Adaptacja w przedszkolu u większości dzieci trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
O jej długości decyduje jednak wiele czynników, między innymi: dojrzałość emocjonalna dziecka, postawa rodziców. Ważny jest udział w zajęciach adaptacyjnych.

Bezpłatne zajęcia adaptacyjne w naszym przedszkolu trwają 3 dni w godzinach 9.30 -11.30 i organizowane są w ostatnich dniach sierpnia każdego roku. Szczegóły adaptacji omówione są na pierwszym spotkaniu z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego. W każdym innym przypadku / przyjęcia dzieci w trakcie roku szkolnego / termin zajęć adaptacyjnych uzgadniany jest indywidualnie z rodzicami.