PrzedszkolE
"Przyjaciele Puchatka"

koncepcja1_sm

niepubliczne przedszkole
"Przyjaciele puchatka" - nasze atuty

 • CERTYFIKAT „ SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW”
  Działalność przedszkola została nagrodzona przyznaniem przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie certyfikatu „ Szkoły Odkrywców Talentów”
 • KADRA
  Nasza kadra to zespół wykształconych i doświadczonych nauczycieli, którzy współpracują z nami od wielu lat.
 • BOGATA OFERTA ZAJĘĆ W RAMACH CZESNEGO
  Obok codziennej realizacji podstawy programowej i edukacji anglojęzycznej oferujemy w ramach czesnego różnorodne zajęcia: rytmikę, warsztaty plastyczne, gimnastykę z elementami korekty, zajęcia multimedialne, kulinarne, szachowe i inne. Organizujemy też urodziny dla dzieci, bale przebierańców, wycieczki, imprezy przedszkolne, integracyjne festyny rodzinne
 • EDUKACJA ANGLOJĘZYCZNA
  Oferujemy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim – codzienna nauka języka obcego oraz zajęcia dwujęzyczne
 • PROGRAMY

  Rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne naszych wychowanków poprzez starannie dobrane programy i metody nauczania.
  Realizujemy programy międzynarodowe, ogólnopolskie i autorskie, opracowane przez naszych nauczycieli

 • AKTYWIZUJĄCE METODY PRACY
  W pracy z dziećmi stosujemy różnorodne nowatorskie metody pracy, m.in. Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, projektów, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogiki Zabawy Klanza, elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, Medodę Carla Orffa, Metodę Batii Strauss.
 • WŁASNY OGRÓD I PLAC ZABAW
  Nasza kadra to zespół wykształconych i doświadczonych nauczycieli, którzy współpracują z nami od wielu lat.
 • WYŻYWIENIE
  Dzieci otrzymują świeże, pełnowartościowe, ekologiczne, zbilansowane przez dietetyka i przede wszystkim pyszne jedzenie przygotowane przez sprawdzoną firmę cateringową, współpracującą z nami od 11 lat.
 • GODZINY PRACY PLACÓWKI
  Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30 – 17.30 z dwutygodniową przerwą wakacyjną na przełomie lipca i sierpnia.

Oferta zajęć w ramach czesnego

Podstawa programowa realizowana jest w oparciu o programy zakładające holistyczny rozwój dziecka, zbudowane wokół idei wychowania przez wartości – codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń i kształtowanie pozytywnego stosunku do świata.
Codzienne zajęcia językowe prowadzone według wybranych kursów oraz zajęcia dwujęzyczne w czasie których zapewnia się dzieciom kontakt z językiem na zasadzie „zanurzenia” w nim, co zapewnia przyswajanie języka obcego w sposób naturalny.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.
Zajęcia rytmiczno – ruchowe prowadzone z wykorzystaniem m.in. Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogiki Zabawy Klanza, Medody Carla Orffa, Batii Strauss.​

Grupowe zajęcia specjalistyczne w ramach profilaktyki logopedycznej

Gry i zabawy ruchowe rozwijające sprawność motoryczną dzieci z uwzględnieniem profilaktyki i korekcji wad postawy.
Indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne których celem jest rozwijanie wszystkich funkcji percepcyjno – motorycznych oraz stymulowanie rozwoju dzieci w różnych aspektach.
Przeprowadzanie diagnozy logopedycznej oraz indywidualne zajęcia logopedyczne mające na celu stymulowanie rozwoju mowy i usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy.
Utrwalanie wiadomości przewidzianych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w przedszkolu, a także praca z dziećmi wybitnie uzdolnionymi.
Dzień urodzin to bardzo ważny dzień dla każdego dziecka. Tego właśnie dnia dziecko czuje się wyjątkowo i jest w centrum uwagi. Jubilat otrzymuje życzenia, prezenty, laurki od dzieci, a później jest wspaniała zabawa przy muzyce.
Organizujemy Koncerty Młodych Talentów, bale karnawałowe, andrzejkowe i inne bale przebierańców, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, pasowanie na przedszkolaka, pikniki rodzinne.
Rozwijamy kompetencje osobiste i społeczne naszych wychowanków poprzez starannie dobrane programy międzynarodowe, ogólnopolskie i autorskie, opracowane przez naszych nauczycieli, m.in. E-Twinning, „Przyjaciele Zippiego”, „ Bezpieczne Przedszkole”, „ Dziecięca matematyka”, „ Bajkowe zabawy szachowe”, „ Chemiczne czary – mary”, program edukacji multimedialnej, „ Sakura no kuni”, „ Kuchcikowo”, „ Kodowanie na dywanie” , „ Matematyka jest wszędzie”, udział w akcjach charytatywnych.

Zajęcia dodatkowO Płatne

hip-hop
Celem zajęć tanecznych jest zachęcenie dzieci do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać im możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.
robot
Dzieci zdobywają wiedzę z zakresu konstruowania i programowania, uczą się prawidłowej organizacji czasu i pracy w zespole, umacniają wiarę we własne możliwości, rozwijają kreatywność, wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne oraz umiejętność logicznego myślenia i planowania. Zajęcia odbywają się w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne LEGO WeDo 2.0​
ballet_col
Podczas zajęć baletowych dzieci poznają świat tańca klasycznego. Uczą się podstawowych kroków, choreografii, doskonalą poczucie rytmu, wzmacniają i rozciągają mięśnie, pracują nad prawidłową postawą ciała oraz rozwijają koordynację ruchową.
karate
Atrakcyjna forma kultury fizycznej kształcąca samokontrolę i samodyscyplinę. Ćwiczenia poprawiają koordynację ruchową dzieci oraz ich kondycję fizyczną, orientację przestrzenną, spostrzegawczość i koncentrację. ​