koncepcja działania

„Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju...”
Dawid Lewis

Koncepcja działania

Głównym naszym założeniem jest stworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, który może doprowadzić do pełnego rozkwitu ich potencjału intelektualnego i twórczego. Koncentrujemy się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzy się wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy otwarci na potrzeby i zainteresowania dziecka, wspieramy jego kreatywność i aktywność. Pomagamy w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień oraz talentów dziecka, dbając jednocześnie o to, aby odkrywanie świata poprzez naukę i zabawę sprawiało naszym wychowankom wiele radości.

Stosujemy aktywizujące i twórcze metody pracy, które wpływają na wszechstronne stymulowanie rozwoju małego dziecka, m.in. metodę pedagogiki zabawy KLANZA, projektów edukacyjnych, orgiami, bajkoterapię, muzykoterapię, elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona, ruchu rozwijającego Weroniki Shelborne, aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, metodę Carla Orffa, dramy, edukację matematyczną według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „ Dziecięca matematyka”, metodę nauki czytania Ireny Majchrzak i inne.

W naszym przedszkolu panuje przyjazny, pozytywny klimat emocjonalny dla dzieci, rodziców i pracowników. Bardzo ważne jest dla nas partnerstwo z rodzicami w wychowaniu i edukacji dziecka.

Chcemy przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji, wychować ludzi wierzących we własne siły, przyjaźnie nastawionych do otoczenia, odróżniających dobro od zła, aktywnych w podejmowaniu działań i kreatywnie współpracujących w zespole.