Facebook

Zajęcia edukacyjne

W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację nowej podstawy programowej zgodnie z rozporządzeniem MEN 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356) - do pobrania podstawa programowa (zał. nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r.)
 • gimnastykę z elementami korekty – 1 raz w tygodniu
 • naukę języka angielskiego – codzienne zajęcia językowe prowadzone według kursów „Hello Jack”, „Capitan Jack 1” i „Capitam Jack 2”
 • rytmikę – 2 razy w tygodniu
 • zajęcia multimedialne – 1 raz w tygodniu (zajęcia wg autorskiego programu opracowanego przez nauczycieli przedszkola)
 • warsztaty plastyczne – 1 raz w tygodniu (podczas zajęć dzieci wykonują m.in. prace na ogólnopolskie konkursy plastyczne)
 • Gimnastykę buzi i języka” - grupowe zajęcia logopedyczne – 1 raz w tygodniu
 • Bajkowe zabawy szachowe” - program nauczania gry w szach dla dzieci przedszkolnych
 • Chemiczne czary-mary" - zabawy eksperymentalne według autorskiego programu „Przedszkolak badaczem i odkrywcą”- raz w miesiącu
 • Przyjaciele Zippiego” - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego i rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci w wieku od 5 – 8 lat
 • - realizację ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in. „Bezpieczne przedszkole”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Mały miś w świecie wielkiej literatury” i in.
 • Kuchcikowo – (raz w miesiącu) zajęcia, podczas których dzieci realizują swoje kulinarne pomysły
 • zajęcia wyrównawcze – z dzieckiem zdolnym i wymagającym pracy dodatkowej – raz w tygodniu
 • indywidualne zajęcia logopedyczne – raz w tygodniu (dla dzieci wymagających specjalistycznej pomocy)
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne – raz w tygodniu (dla dzieci wymagających specjalistycznej pomocy)
 • organizację zabaw urodzinowych
 • zajęcia adaptacyjne - dla nowo przyjętych dzieci
 • organizację uroczystości przedszkolnych i spotkań integracyjnych z rodzicami – Koncerty Młodych Talentów, bale karnawałowe, andrzejkowe i inne bale przebierańców, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Pieczonego Ziemniaka, pasowanie na przedszkolaka, lekcji otwartych itp.
 • edukację teatralną i muzyczną – przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne oraz przygotowanie dzieci do udziału w zewnętrznych konkursach artystycznych (teatralnych, muzycznych, recytatorskich)
 • spotkania z interesującymi ludźmi – ze świata kultury i sztuki oraz przedstawicielami różnych zawodów
 • zajęcia według autorskich projektów edukacyjnych - w czasie dyżurów świątecznych i ferii zimowych i letnich (w okresach niskiej frekwencji dzieci)
Ponadto organizujemy wyjścia i wycieczki – do muzeum, teatru, kina, ośrodków twórczych zabaw i innych ciekawych miejsc, przy czym przedszkole ponosi koszty transportu, rodzice – koszty biletów wstępu.

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • taniec nowoczesny - zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca Black Dance
 • zajęcia musicalowe – zajęcia teatralne i muzyczne prowadzone przez Akademię Ruchu Just Dance
 • balet – zajęcia taneczne prowadzone przez Akademię Ruchu Just Dance
 • Robotyka przedszkolaka” - warsztaty odbywają się w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne LEGO WeDo 2.0
 • treningi karate – zajęcia prowadzone przez Sopocki Klub Sztuk Walki Spartianin
 • szkółka muzyczna – indywidualna nauka gry na keyboardzie pod kierunkiem p. Joanny Zawiszy
 • Niezwykłe dobranocki z Kubusiem Puchatkiem” - dodatkowe zajęcia raz w miesiącu połączone z nocowaniem w przedszkolu. Zapewniamy dzieciom fachową opiekę, ciekawy program, moc wrażeń i przeżyć
 • Kubusiowa Niania” - indywidualna opieka nad dzieckiem w domu, podczas której zapewniamy atrakcyjne zabawy i zajęcia z dzieckiem
 • Akademia dla Rodziców – warsztaty psychologiczne dla chętnych rodziców dotyczące zagadnień związanych z rozwojem i wychowaniem małego dziecka

Na wniosek rodziców mogą być organizowane także inne zajęcia dodatkowo płatne.

<< Powrót