Facebook

Zapisy

Zasady naboru:

  1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są złożyć prawidłowo wypełnioną kartę zapisu dziecka do przedszkola osobiście lub na adres e-mail: biuro@przyjaciele-puchatka.pl, a następnie w ciągu 7 dni podpisać umowę o świadczenie usług.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają wychowankowie kontynuujący edukację i ich rodzeństwo. Poza tym o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. O zapisanie dziecka do przedszkola można też ubiegać się w trakcie roku szkolnego, ale tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
Do pobrania

<< Powrót