Facebook

Oferta cenowa

Wpisowe – 500 zł
Opłata jednorazowa, bezzwrotna opłata, wpłacana w dniu podpisania umowy. Przeznaczona jest na ubezpieczenie dziecka, wyprawkę plastyczną oraz rezerwację miejsca w przedszkolu.

Czesne – 600 zł
Miesięczna opłata za całodzienny pobyt dziecka, opłacana z góry przelewem do 7-go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola.

Wyżywienie – 12 zł dziennie
Wyżywienie w formie cateringu: śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek. Płatne z góry / razem z czesnym/. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka koszt wyżywienia odpisywany jest w następnym miesiącu.
Gwarantujemy nielimitowany dostęp do wody mineralnej i herbatek owocowych. Dzieci przebywające w przedszkolu najdłużej otrzymują ok. godz. 16.00 dodatkowy posiłek w formie kanapek.

<< Powrót